İmplant kelime anlamı olarak tedavi amacı ile vücut içerisinde, canlı dokulara cansız maddelerin yerleştirilmesini ifade eder. Cansız dokuların veya alloplastik materyallerin organizmanın çeşitli fonksiyonlarına yardımcı olmak ya da sağlamak amacıyla canlı dokuya yerleştirilmesine implantasyon denir.

İmplant tedavisi günümüz diş hekimliğinde en çok kafa yorulan konular arasındadır.

İmplant planlamadında implant uzunluğu, mevcut kemik miktarı, çeneler arası ilişki, alveol kemiğinin şekli, mandibular sinirin pozisyonu, maksiler ve nasal sinüsler gibi anatomik noktalar ile yakından ilgilidir. Hekimin tecrübesi ve estetik öngörüsü oldukça önemlidir. Bu tür anatomik oluşumlar çoğu zaman implant cerrahisi için engel teşkil edebilmektedir. Mevcut kullanılabilir kemik miktarı her zaman ideal özelliklere sahip değildir. Kemiksel maddenin fizyolojik ve patolojik nedenlerle kaybı olarak tanımlanan kemik rezorbsyonu, hekimi implant uygulanacak bölgede detaylı bir dizi planlama yapmaya yönlendirir. Klinisyen bu gibi durumlarda anatomik şartlara en uygun implant tipini kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu durumda verilecek olan kararlar özellikle implant yerleştirmek için yüksek risk grubundaki hastalarda sebebe dayalı bir tedavi yaklaşımı ortaya koyarak uygulamanın başarısını arttıracaktır.

Son yıllarda dünya diş hekimliği literatüründe önem kazanmış, uluslararası diş hekimliği kongrelerinde üzerinde en çok çalışılıp tartışılan konuların başında dental implantolojinin geldiği bir gerçektir. Diş eksikliklerini ortadan kaldırarak estetik ve fonksiyonun hastaya yeniden iadesi konusunda konvansiyonel protetik yaklaşımlara alternatif olarak implant sistemleri günümüzde büyük bir önem kazanmıştır.

Sağlıklı ve yeterli kemiğin olmadığı durumlarda veya uygun teknoloji ile üretilmemiş implant sistemlerinin kullanımında başarısızlık kaçınılmazdır. Fakat değişen teknoloji ve yeni operasyon yöntemleri sayesinde implant uygulamalarının endikasyon alanları oldukça genişlemiştir. Bunun yanı sıra sistemik yönden hastaların operasyon öncesi ve sonrasındaki dönemlerde değerlendirilmesi implant başarısı için çok önemli bir faktördür. Yapılan yüzlerce araştırmada; implant şekli, implant materyalinin cinsi, yaş, cinsiyet, kemik morfolojisi ve metabolizması, cerrahi maniplasyon, protetik planlama ve uygulamanın doğru yapılması gibi kriterlerin başarı üzerindeki etkileri vurgulanmıştır.

İmplant tedavisinde hekimin tecrübesi, klinik hijyeni, Cerec teknolojisi, hekimin estetik ön görüsü oldukça önemlidir.

Share: