Gülüş estetiği nasıl planlanır?

Öncelikle implantta hasta klinilk olarak titizlikle muayene edilir ve hasta pek çok yönden değerlendirilir. Bu noktada implant operasyonunu gerçekleştirecek hekimin tecrübesi çok önemlidir. Günümüzde bir çok ileri radyolojik incelemelerin Verdiği bilimsel avantajlara rağmen, implant uygulama fizibilitesini belirleme açısından klinik muayene oldukça önemlidir.

Özellikle Gülüş estetiği isteyen hastalarda İmplantın kozmetik olarak istenilen sonuçlarını belirlemede hastanın uyurken, gülerken ve yüz ifade aktivitelerini gerçekleştirirken fotografları alınır.Bu tür gülüşlerdeki yüz ifadeleri çok önemlidir.Klinik muayenelerde dikkatli incelenmesi gerekir.

Klinik muayene de

bölge üzerindeki yumuşak dokunun muayenesi ve incelenmedi ağız hijyeni ve perıdontal durum

  • karşıt arkdaki kret ve okluzal ilişkiler
  • dikey boyut ve çeneler arası boşluk
  • implant yerleştirilmesi için istenen ark yüksekliği
  • bimanuel palpasyon ile tanımlanan alveoler kret yapısı, konturu ve genişliği
  • kalan kemiğin hacmi ve durumu
  • kalan kemiğin tipi
  • kemiğin konum açısından durumuna
  • mukozanın durumuna
  • foramen mentalelerin durumuna
  • torus gibi kemik büyümelerinin olup olmadığına bakılması ve hastanın genel sağlık durumunun gözden geçirilmesi çok önemlidir.

Doğru implant yerleştirilmesi cerrahi operasyonun sorumluluğunda olan önemli bir konudur. Temiz ve aseptik operasyon alanında gerçekleştirilen osseointegrasyon metodu, doku zedelenmesinin minimal olmasına özen gösterilen bir doku muayenesine dayandırılır. Restoratif diş hekimi, sorumlu cerrahın çalışmasına ek olarak, kabul edilebilir estetik sonuçlara zarar veren olası potansiyel problemleri ve sınırlayıcıları giderek protezin son görünüşünü dizayn edecektir. Üst çene ön bölge en kritik bölgedir. Çünkü bölgesel yumuşak doku ve kemik morfolojisi protezin son görünümü ve profilini etkileyebilir. Yapılan çalışmalar, üst çenede labial damak kontürüne çok fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.Travma ve diş çekimi sonucu oluşan labial damak kaybı, ideal implant yerleştirilmesini, kontur ve simetri problemlerini etkileyebilir. Yumuşak doku, reziduel kemik, alveol içeren reziduel kret konturu kusurları; mukoza, kemik ya da alloplastik materyal gibi çesitli yöntemlerin kullanımıyla düzeltilebilir.

Özellikle Gülüş estetiği isteyen hastalarda İmplantın kozmetik olarak istenilen sonuçlarını belirlemede hastanın uyurken, gülerken ve yüz ifade aktivitelerini gerçekleştirirken oluşan üst dudak pozisyonları oldukça önemlidir.

Bunların yanı sıra klinik hijyeni ve hekimin tecrübesinin büyük önemi vardır.

Share: