implant diş kliniği

Diş klinikleri ülkemizin birçok şehrinde neredeyse her sokakta bir tane olacak kadar yaygınlaşma evresi yaşamaktadır. Durum böyle olunca aralarındaki rekabet kadar farklılaştıkları ve özellikle uzmanlaştıkları alanlar da kendilerini göstermeye başlamıştır. Uzmanlaştıkları alanlar içinde şunları kısaca saymak mümkündür. Bugün birçok diş kliniğinde çalışan diş doktoru klasik protez yöntemi ile diş yapmakta iken bazı diş doktorları da çalıştıkları klinikleri özellikle implant diş tekniği üzerine tasarlamakta ve bu tekniği uygulayacağı alet ve makinelerle donatmaktadır.

Dolayısıyla implant diş kliniği olarak anılacak klinikler oluşturmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında özellikle implant tekniğinin protez diş tekniğine göre sonradan bulunmuş olması gelmektedir diyebiliriz. İmplant diş kliniği olarak açılan işletmelerde çalışan doktorların çoğunun yeni mezun diş hekimlerinin olması tesadüf değildir. Bu doktorlar okudukları okullarda da bu teknik üzerine aldıkları eğitim nedeni ile bu tekniği uygulama noktasında uzmanlaşmayı ve açtıkları kliniklerin de bu yönde hizmet vermesini tercih etmektedirler. Bu nedenle açtıkları klinikler implant diş kliniği olarak çalışmaktadır.

Diş protezi yaparak, laboratuvarlarda üretilen dişlerin insanların çenelerinden alınmış ölçülerle kalıplara dökülmesi ve bu kalıplardan çıkan bütün çeneye oturtulmaya çalışılan protez dişlerin yontma aletleri ile saatlerce günlerce yontularak uygun hale getirilmeye çalışıldığı kliniklerde çalışan doktorların eski mezun doktorlar olması, bu doktorların çoğunun emeklilik evresinde olması ve yeni gelişmelere kapalı doktorlar olması implant teknolojisinin yeni mezun doktorlar tarafından uygulanması kadar normal bir durumdur. Ancak bu durum bütün eski doktorlar için mutlaka geçerli olacak bir durum değildir. Kendini yenileyebilen ve gelişen diş protez yöntemlerini anında uygulayabilen doktorlar da bulunmaktadır. Bu doktorlara da haksızlık etmemek gerekir.

İmplant diş kliniği çalıştıran yaşlı ve tecrübeli doktorlar da olabilmektedir. Böyle kliniklerde verilen hizmet güncel tekniklerle ve geçmişten gelen tecrübe ile birleşince ortaya daha güzel sonuçlar çıkabilmektedir. Ancak her ne şekilde olursa olsun implant diş kliniği olarak çalışan kliniklerde uygulanan teknikle dişlerini yenileten insanların tamamı dişlerini hiç kaybetmemiş gibi bir hisle hayatlarına devam edebilmektedirler. Bu da yöntemin doğru uygulanması halinde alınan sonucun değişmediğini göstermektedir.

Share: