İmplant diş, son dönemde ağız ve diş sağlığında oldukça fazla tercih edilen bir yöntem. Tercih edilmesinin sebebi, öncelikle uzun ömürlü olması ve uygulanmasından sonra yaratacağı sorunların minimum oluşu, estetik ve doğal görüntüsü, sağlık açısından doğru bir uygulama yapıldığında rahat ve konforlu oluşu, tekrar başka uygulamalar ya da bakımlar gerekmeksizin tek bir uygulamayla yaklaşık otuz yıl kadar idare edebilmesi gibi sebepler.

İmplant, çene kemiğine yerleştirilen yapay ve metal bir diş köküdür. Bu metal yapay diş kökü, uygulayıcı hekim tarafından, düşen ya da alınan dişin çene kemiğindeki yerine denk gelecek şekilde yerleştirilir. Diş eti içine ve çene kemiği üzerine yerleştirilen metal diş kökünün üzerine yine vidayla sabitlenecek olan protez bir diş kullanılır. Bu uygulama, uygun koşullarda gerçekleşirse oldukça uzun süre sorun çıkartmayacak bir diş tedavisi olacaktır. İmplantın tamamen iyileşip sabitlenmesi ise yaklaşık takıldığı tarihten bir sene sonraya kadar sürebilir.

Diş etine yerleştirilen implantın hammaddesi de tedavinin başarılı olmasında son derece önemlidir. Piyasada bulunan implant markalarından tescilli ve klinik deneyleri yapılmış olanlar seçildiğinde, tedavide implanttan kaynaklanan bir sorun yaşanmayacaktır. Ancak implant tedavisinin başarılı olması için en önemli husus uygulamanın yapıldığı alanın ve kullanılan aleterin steril koşullarda olmasıdır. İmplantın yaklaşık bir sene boyunca çene kemiğine sabitlenmesi ve kaynaması süreci olacaktır. Bu süreçte eğer uygulama sırasında steril davranılmadığından dolayı kök herhangi bir mikrobik etkene maruz kalmışsa, bu durum implantınçene kemiğine kaynamasını önleyebilir ve implant diş etinden dışarı atılır. Aynı şekilde, yalnızca uygulama sırasında var olan bakteriyel durumlar değil, ağız içindeki ve diş etindeki mikrobik başka durumlar da implant tedavisinin başarısını etkileyip, implantın çene kemiğine kaynaması sürecinde sorun çıkartabilir.

Bu tedavinin avantajlarının dışında, fiyat olarak henüz diğer tedavilere göre oldukça yüksek fiyatlandırılmasından dolayı, en çok tercih edilen yöntem değildir. İmplant diş İstanbul içinde birçok diş hekimi kliniğinde uygulanmaktadır. Fiyatlandırma konusunda ise ağız ve dişin ihtiyaçları ve yapılması gerekenler hakkında yeterince doğru bilgi alabilmek için bir uzaman hekimle görüşülmesi en doğru seçenek olacaktır.

Share: