İmmediat (Anında) implant; İmplantasyon yöntemi nedir? Kimlere uygulanabilir?

Dişin çekildiği aynı anda implant uygulanması ve üstüne diş yapılması demektir. İmmediat implant yapmak için dişte enfeksiyonun bulunmaması ve uygulanacağı bölgede yeterince kemik olması gerekmektedir. Diş çekiminin de olabildiğince az travmatik yapılması ve ihtiyaç olursa implantın çevresine kemik tozu takviyesi yapılması gerekir.

İmmediat implant yöntemi ,Çekim boşluğunun ossifikasyonu için gereken bekleme süresinin eliminasyonu, daha az cerrahi işleme gerek duyulması, hastanın dişsiz kalma süresinin kısaltılması, alveol kemiğinin dikey ve yatay boyutunun korunarak optimal implant boyutunun yerleştirilmesine olanak sağlanması, toplam tedavi maliyetinin düşürülmesi gibi avantajları oral implantolojiye kazandırması sebebiyle, son dönemde çok yoğun ilgi görmektedir ve bir çok araştırmacı tarafından immediat implantasyon yöntemi kullanılarak çok sayıda klinik ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Bu klinik ve deneysel çalışmalarda elde edilen başarılı sonuçlar, immediat implantasyon yönteminin oral implantolojide bir tedavi metodu olarak kabul görmesini sağlamıştır.

Dental implantların uzun ve kısa dönem basarısında biyomekanik faktörler önemli role sahiptir. Kemikteki stres dagılımını etkileyen faktörler; implant materyali, implant tasarımı, üstyapı materyali hekimin estetik öngörüsü ve tecrübesi çok önemlidir.

Dişlerin kaybedilmesi sonrasında estetik, çiğneme, fonasyon ve yutkunma gibi fonksiyonların tekrar eski haline getirilebilmesi için günümüzde sıklıkla dental implantlardan yararlanılmaktadır. Dental implant uygulamaları sırasında ortaya çıkabilecek gerek estetik gerekse de fonksiyonel sorunların en aza indirilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. İmplant çevresindeki dokular ve implant üstü protetik yapıların implant başarısının değerlendirilmesinde en önemli kriterler olduğu bilinmektedir.

Diş eksikliği, bireylerin estetik özelliklerini, fonksiyon ve fonasyonlarını kötü yönde etkilemektedir. Özellikle tam dişsizlik vakalarında, hazırlanacak protezler, çiğneme fonksiyonunu etkinleştirip kolaylaştırarak hayat kalitesini yükseltmelidir. Tam protez kullanan hastaların büyük bölümü özellikle alt protezlerin tutuculuğu ve stabilitesinden şikayetçidirler. Tam protez kullanımıyla çiğneme kas aktivitelerinde belirgin bir azalma olduğu bilinmektedir. Tam protez kullanan hastaların, hasta memnuniyetini artırmak amacıyla birçok yöntem denenmiş ve implant destekli tam protezlerle hasta memnuniyetinin belirgin bir düzeyde arttığı görülmüştür. Uygulanan tam protezlerin implant yardımıyla stabilitesinin arttırılması ile kas aktivitelerinde artış sağlanarak, tam protez kullanan hastaların çiğneme etkinliklerinin artırılması amaçlanmıştır.

2007 yılından beri İstanbul İmplantoloji İleri Estetik Diş Hekimliği ve İmplantoloji Merkezi olarak Ataşehir’deki kliniğimizde İleri İmplant Cerrahisi , Ağız ve Çene Cerrahisi, Ağız içi Kemik Nakli Cerrahileri, Kalça Kemiği (iliac kemik) gibi ileri düzey Kemik Greft Nakilleri ve Gömülü 20 lik diş ameliyatları konularında çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Share: