Estetik Diş Hekimliği, Kompozit Laminate Veneer nedir nasıl yapılır?

Kompozit veneer uygulamalar ,günümüzde estetik beklentilere cevap verebilen, rahat uygulanabilen, ucuz, tek seansta sonuç alınabilen ve hastalar tarafından çok tercih edilen bir uygulamadır. Materyallerin teknik özellikleri geliştikçe restorasyonların başarısı da artacaktır.
Günümüz teknolojik gelişmelerine paralel ilerleyen diş hekimliğinde, estetiksel anlamdaki yüksek beklentileri karşılayabilmek için uygulanan laminate veneer restorasyonlar bu ihtiyaca cevap verebilmekte ve hastalarda estetiksel tatmin sağlanmaktadır. Laminate veneer restorasyonlar bu amaçla en sıklıkla uygulanan restorasyonlardandır. Laminate veneer restorasyonların da en çok uygulanan tipi kompozitin direkt olarak uygulandığı direkt kompozit laminate veneer tipidir .Bu yöntemin materyalle ilgili ve uygulama tekniği ile ilgili çeşitli avantaj ve dezavantajları vardır. Uygulama tekniği açısından, ucuzluk açısından ve tek seansta bitirilmesi açısından diğer tekniklere göre daha avantajlıdır.

Kısacası, direkt tip kompozit veneer restorasyonlar günümüzde estetik beklentilere cevap verebilen, rahat uygulanabilen, ucuz, tek seansta sonuç alınabilen ve hastalar tarafından çok tercih edilen bir uygulamadır. Materyallerin teknik özellikleri geliştikçe restorasyonların başarısı da artacaktır .

Güzel bir gülüş yüz estetiğinin tartışılmaz en önemli öğelerinden biridir. Dişler ve yumuşak dokularla olan uyum güzel bir gülüşün temellerini oluşturur. Gülüş estetiği sadece fiziksel görünümü iyileştirmekle kalmaz aynı zamanda kişinin psikolojisi üzerinde de çok olumlu etkiler oluşturur. Tam bu noktada gülüş tasarımı yaparak kişilere arzuladıkları gülüşü kazandırabilecek diş hekimleri çeşitli materyallerden yararlanırlar. Tedavi basamakları doğru uygulandığında ve laboratuarla koordine çalışıldığında oldukça estetik ve uzun yıllar kullanılabilecek restorasyonlar yapılabilir.

Hekimin estetik görüşü ve vaka tecrübesi de laminate veneer uygulamalarında ve gülüş tasarımında oldukça önemlidir.

Share: