Estetik diş hekimliği; mümkün olan en inandırıcı doğal diş dizisini kazandırırken, onu en üst standartlara yükseltmek biçiminde tanımlanabilir. Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde bir hastanın görünüm ve gülüşünü hem sağlık hem de fonksiyon açısından konservatif yöntemlerle daha da iyileştirmek ve güçlendirmek mümkündür. En geniş anlamıyla estetik diş hekimliğinin tüm yönlerini kavramak ve sağlık, fonksiyon ve güzellik üçlemesini benimsemek, diş hekimine ideal diş hekimliği hizmetini sağlamada yardımcı olacaktır. İyi bir estetik diş hekimi, naturel dişleri çok iyi gözlemleyebilen, gözlemlediği açıyı dişlere yansıtabilecek iyi el pratiğine sahip olan kişidir.

Neden Estetik Diş Hekimliği?

Günümüzde estetik faktörlerin önem kazanması ve görünümünün güzelleştirmek isteyen hastaların sayısındaki artış, diş hekimliği sektörünü estetik diş hekimliği alanında daha fazla gelişmeye yöneltmiştir. Gülüşün yüz estetiği üzerindeki etkisi toplum tarafından kabul edilmiş olup daha güzel gülüşler daha iyi yaşam koşullarına denk tutulmaktadır. Estetik diş hekimliği de diğer estetik dallar gibi kişinin kendisine olan güveninin artmasına yardımcı olur. Yaratacağımız doğal bir gülüş sayesinde kişiler daha dinamik ve genç yüz ifadesine sahip olurlar .

Estetik Diş hekimliğinde yapılan Uygulamalara bakıldığında Diş Beyazlatma,Kompozit vener,Porselen Vener, Metal Seramik Restorasyonlar,Full Seramik restorasyonlar ve implantlar tedavi seçeneklerinden bazılarıdır.Güzel Bir estetik Gülüş tasarımında Hekimin tecrübesi ve ön görüsü çok önemlidir.

Bilgisayarlı Cerec teknolojisi sayesinde son derece güzel estetik çalışmalara imza atılmaktadır.Cerec teknolojisi sayesinde sonderece güzel estetik gülüş tasarımı yapılabilmektedir.

Günümüzde diş hekimleri ön diş restorasyonları için birçok tedavi seçeneğine sahiptir. Öncelikle estetik problemin objektif olarak belirlenmesi ve çözüm yollarının sunulması gerekmektedir. Tedavi öncesi hastanın detaylı muayenesi önemlidir. Periodontal sağlık, çürük sıklığı, oklüzyon, yüz estetiği (fasiyal profil, dentofasiyal görünüm), olası ortodontik tedavi gereksinimleri incelenmeli, hastanın beklentileri, restorasyonun beklenen dayanma süresi ve maliyeti göz önüne alınmalıdır. Estetik muayene ve tedavi planlaması sırasında hastanın gerçek beklentisi kesin olarak belirlenmelidir. Hastanın önceliğinin, fonksiyon, estetik veya maliyet mi olduğu saptanmalı, tedavi seçenekleri sunulmalı, tedavi süresi ve işlemin invazivliği hakkında bilgi verilmeli, olgunun durumuna göre en az invaziv olandan başlayarak en uygun teknik seçilmelidir. Hekimin estetik ön görüsü ve tecrübesi çok önemlidir.

Günümüzde CAD/CAM sistemleri inley, onley, laminate veneer, bölümlü kron,tüm seramik kron ve köprü sistemleri, hareketli bölümlü protezlerin iskelet yapıları,implant cerrahisinde kullanılan stentlerin üretilmesi ve implantların yerleştirilmesinden hemen sonra restorasyonların anında (immediat) olarak hazırlanabilmesine olanak tanıyan çalışma modellerinin üretilmesi gibi geniş bir endikasyon alanını kapsamaktadır (1).Bu sistemler maksillofasiyal protezlerin hazırlanmasında da kullanılmaktadır.CAD/CAM teknolojisi ayrıca implant destekli protezlerde kron, köprü ve hibrit protez alt yapı tasarımı ve üretiminde de uygulanmaktadır

Günümüzde estetiğin önem kazandığı diş hekimliğinde sabit protez yapımında tüm seramik materyallerin kullanımı oldukça önemli hale gelmiştir.Materyal teknolojisindeki ve üretim prosedürlerindeki son gelişmeler sayesinde, mükemmel estetik ve biyouyumluluğa sahip pek çok tüm seramik restorasyon tipleri geliştirilmiştir. Bu restorasyonların kırılma dayanıklılığı, estetiği, marjinal ve internal uyumu; uzun süreli başarılarını etkilemektedir.

Cerec teknolojisi ve Gülüş tasarımında doktorun tecrübesi ,estetik öngörüsü teknoloji kadar önemlidir.

Günümüzde CAD/CAM sistemleri oldukça popüler hale gelmiştir.Geleneksel Ölçü alma yöntemlerini ortadan kaldıran sistem tedavi süresini de çok kısaltmıştır.

Share: