Çene ve ağız yapısındaki bozukluklar kişinin gündelik hayatını etkilediği kadar psikolojik olarak yıpranmasına da sebep olur. Çene cerrahisi, alt ve üst çenede şekil ve yapı bozukluklarının giderilmesine yardımcı olan tıbbi bir gereksinimdir. Çene cerrahisi denince akla ilk olarak, görünümdeki bozuklukları düzeltmek gelse de; yirmilik diş çekimi, apse ve kist operasyonları, diş çekimi ve implant da çene cerrahisinin içinde yer almaktadır.

Çene cerrahisi, diğer tıbbi dallardan farklı olarak, kişinin görünümünde de değişikliğe neden olabileceği için, çene cerrahisinde dikkat edilmesi gerekenler hususunda hasta dikkatli bir araştırma yapmalıdır. Tedavi görülecek hastane ve doktor hayati önem taşıyıp, gün geçtikçe ilerleyen teknoloji dikkate alınarak, tedavi metotları da hasta tarafından araştırılmalıdır.

Çene cerrahisinde, başta gelen tedavilerden biri yirmi yaş dişleridir. Yirmi yaş dişleri, kişinin en son sürdüğü dişleridir. 17-25 yaş arası kendisini gösterir. Kimi zaman ağız yapısında gerekli boşluk bulunduğundan ve çürük oluşumu gerçekleşmediğinden 20 yaş dişleri kişiye hiç zarar vermez ve tedaviye de gerek kalmaz. Çoğu zaman ise; ağız yapısında yeterli boşluğun olmamasından ve çıkan dişin anormal pozisyonundan dolayı diğer dişlere zarar vermesi sebebi ile müdahaleye ihtiyaç vardır. Çürük, basınçtan kaynaklanan ağrı, diş etinde meydana gelen ve apse gibi sebeplerle diş çekilebilir.

Çene cerrahisinde dikkat edilmesi gerekenler başlığı altında incelenmesi gereken en önemli konulardan biri de kuşkusuz apse ve kist operasyonlarıdır. Ağızda şekil bozukluğuna ve gündelik hayatta konuşma ve yeme bozukluğuna neden olan apse ve kist operasyonları; uzman ellerde ve hijyenik koşullarda yapılmalıdır. Yalnızca apse oluşan veya kist bulundurulan bölgeye müdahale edilmeli ve sağlam kısımlara dokunulmamalıdır. Aksi takdirde dişin sağlam kısımlarında da apse oluşabilir. Çoğu zaman, apsenin kurutulmasının ardından yapılacak kanal tedavisi ile sorun hallolur.

Cerrahi müdahale sonucu yüzde bir ameliyat izi kalıp kalmayacağı konusu çene cerrahisinde dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Çenenin dış yüzeyini kapsamayan bir sorun ile karşı karşıya kalınmadığı sürece, ameliyat ağız içinde yapılacağından dolayı, yüzde belli olan bir ameliyat izine de rastlanmamaktadır.

Share: