Çene ve ağız bölgelerindeki sert ve yumuşak dokulardaki yaralanmaları, hastalıkları, gelişimsel rahatsızlıkları belirleyen, bunlar sonucunda oluşmuş fonksiyon bozukluklarının ve estetik bozuklukların medikal ve cerrahi tedavisini yapan çalışma alanıdır. Ülkemizde Diş hekimliği fakültesinden mezun olduktan sonra Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış ve uzman unvanını kazanmış kişiler ağız çene cerrahisi çalışmalarını sürdürebilmektedir.

Ağız ve çene cerrahları dişler. Çene kemikleri, ağız boşluğu ve yüzdeki yakın dokuların cerrahi işlemlerini gerçekleştirir. Ağız çene cerrahisi kist ve tümör ameliyatları, gömülü ve zorlu diş çekimi, çene kırıklıkları, ortodontik ameliyatlar, implant cerrahisi ve ağız hastalıkları teşhis ve tedavisi şeklinde sıralanabilir. Diş çekimi ve implant cerrahisi gibi temel işlemler muayenehane ortamında yapılırken ileri cerrahiler ise ameliyathane koşullarında gerçekleştirilir.

Çene Kisti ve Tedavisi

Çene kistinin tanımı içerisi sıvı ile dolu çevresi kapsülle kaplanmış patolojik bir doku olarak yapılabilir. Bu kistler ağrı veya sızı gibi herhangi bir şekilde belirti göstermediklerinden dolayı sadece çekilen diş röntgenleriyle tespit edilebilir. Kist ameliyatlarında asıl önemli nokta tüm kistin çeperiyle birlikte çıkarılabilmesidir. Komşu diş kökleri korunarak işlem gerçekleştirilir. Bazı kist tiplerinde ise kistin sebep olduğu gömük kalan dişlerin çıkması için kist içine diren yerleştirilir ve her hafta değiştirilir.

Çene Kırıklıkları ve Tedavisi

Çene kırılmalarında müdahalelere çoğunlukla ağız çene cerrahisi yanında burun ve boğaz veya estetik operatörleri de katılır. Her çene kırıklığında ameliyat gerekli olmayabilir. Ameliyatın gerekli olduğu zamanlarda ise fazla karışık olan durumlarda, özellikle de bileşik kırıklarda kırıkları birbirine çivilenir ya da iğnelenir. Kemik kaybı olan durumlarda ise yeni bir kemik parçası ya da metal bir levha kırık kısımların yerine koyulur.

İmplant Cerrahisi

İmplant doğal dişlere en yakın alternatif olarak görülmektedir. Köprü ve protezlere kıyasla daha iyi çiğneme ve konuşma sağlar ayrıca doğal bir görünümü de beraberinde getirir. İmplant cerrahisinde eksik olan dişlerin estetiğini ve fonksiyonunu eski hale dönüştürmek amacıyla çene kemiğine yerleştirilen diş köküdür. Yerleştirilen bu kök uygun malzemeden yapılmış yapay bir köktür.

Share: